Jul 11

Hästens Biomekanik under Ryttare 21 juli

Dr. Gerd Heuschmann genomför den 21 juli ett för Sverige unikt seminarium, Hästens biomekanik under ryttare. Seminariet som är ett heldags seminarium riktar sig till var och en som är intresserade och vill lära sig mer om hästens biomekanik i allmänhet men i synnerhet om ryttarens påverkan av hästens biomekaniska mönster. Dr. Heushmann kommer bl.a. gå igenom och visa hur man avgör om en otakt/hälta hos häst uppkommit av felaktig träning och/eller ryttarens inverkan samt hur man kan urskilja den från en ”riktig” hälta. Vidare kommer Dr.Gerd Heuschmann gå igenom hur man genom klassisk träning åtgärdar en otakt/hälta hos häst. Seminariet är ett ”måste” för alla som vill få en bättre förståelse och ökad insikt för att bli en bättre ryttare. Vi är i en lektionssal och håller på mellan 09,15 till 17,00 med uppehåll för lunch och fika raster. All undervisning sker på engelska.